ΚΑΤΙΚΑΣ ΧΑΡΡΥ ΑΕΒΕ

Διεύθυνση: 6ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Ωραιοκάστρου, 564 30, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310680310
Fax: 2310680503

ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΑΡΤΟΥ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΤΟΥ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΕΤΙΚΕΤΟΠΟΙΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ

ΥΛΙΚΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΕΤΙΚΕΤΟΠΟΙΙΑΣ

Πλήρης κατάλογος Εξοπλισμού