ΚΑΤΙΚΑΣ ΧΑΡΡΥ ΑΕΒΕ

Διεύθυνση: Κύπρου 3, 177 78, Ταύρος
Τηλέφωνο: 2109010102
Fax: 2109011602

ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΧΑΡΤΙΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΑΡΤΟΥ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΤΟΥ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΕΤΙΚΕΤΟΠΟΙΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ

ΥΛΙΚΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΕΤΙΚΕΤΟΠΟΙΙΑΣ

Πλήρης κατάλογος Εξοπλισμού