ΚΟΡΔΑΛΗ Κ. ΙΩΑΝΝΑ

Διεύθυνση: Αλεξανδρείας 3, 546 43, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310234694
Κινητό: 6973525777
Fax: 2310234694

ΑΤΕΛΙΕ ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Πλήρης κατάλογος Εξοπλισμού