ΚΟΡΕΤΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΕ

Διεύθυνση: Λιδορικίου 24, 173 42, Αγ. Δημήτριος
Τηλέφωνο: 2109700054, 2109702915
Κινητό: 6932214235
Fax: 2109737513

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΩΝ

ΥΛΙΚΑ ΑΤΕΛΙΕ

ΥΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ

ΥΛΙΚΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΕΤΙΚΕΤΟΠΟΙΙΑΣ

ΥΛΙΚΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΥΛΙΚΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΤΥΠΙΑΣ

ΥΛΙΚΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΦΛΕΞΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΥΛΙΚΑ ΚΥΤΙΟΠΟΙΙΑΣ

Πλήρης κατάλογος Εξοπλισμού