ΚΟΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΙΩΛΚΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Διεύθυνση: Α. Μεταξά 12 & Ζωοδόχου Πηγής, 106 81, Αθήνα
Τηλέφωνο: 2103304111, 2103304211

ΑΤΕΛΙΕ ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

Πλήρης κατάλογος Εξοπλισμού