ΛΑΖΟΣ - ΠΟΛΥΤΑΡΧΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ - ΠΟΛΥΤΥΠΟ

Διεύθυνση: Σοφοκλέους 60, 321 00, Λιβαδειά
Τηλέφωνο: 2261028005, 2261081311
Fax: 2261081311

ΑΤΕΛΙΕ ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

ΘΕΡΜΟΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ

ΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΑ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ

ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΝΤΥΠΩΝ

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ

Πλήρης κατάλογος Εξοπλισμού