ΜΕΛ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΤΟΥ ΑΕ

Διεύθυνση: Αγ. Ιωάννου 6, 152 33, Χαλάνδρι
Τηλέφωνο: 2105595151
Fax: 2105595727

ΧΑΡΤΟΝΟΠΟΙIΕΣ

Πλήρης κατάλογος Εξοπλισμού