ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ - ΚΕΝΤΡΟ ΤΥΠΟΥ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

Διεύθυνση: Γρ. Κουσίδου 73, 157 72, Ζωγράφος
Τηλέφωνο: 2107481987
Κινητό: 6932538862
Fax: 2107481994

ΑΤΕΛΙΕ ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ

ΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΑ

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΝΤΥΠΩΝ

Πλήρης κατάλογος Εξοπλισμού