ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ Χ. ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ

Διεύθυνση: 17ης Νοεμβρίου 25, 151 27, Μελίσσια
Τηλέφωνο: 2103420668, 2103410157
Fax: 2103422656

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΘΕΡΜΟΤΥΠΙΑΣ - ΧΡΥΣΟΤΥΠΙΑΣ - ΟΛΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΦΛΕΞΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΟΠΤΙΚΑ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΥΤΙΟΠΟΙΙΑΣ

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΕ ΦΥΛΛΑ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΛΛΑΣ

ΥΛΙΚΑ ΚΥΤΙΟΠΟΙΙΑΣ

ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Πλήρης κατάλογος Εξοπλισμού