ΝΑΚΟΣ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΕ - ΤΕΧΝΟΚΥΤ

Διεύθυνση: Κορίνθου 13, 144 51, Μεταμόρφωση
Τηλέφωνο: 2102828797
Fax: 2102822270

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΚΥΤΙΟΠΟΙIΕΣ

  • ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΚΟΥΤΙΑ
  • ΝΤΥΜΕΝΑ ΚΟΥΤΙΑ

ΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΙΔΗ

ΤΣΑΝΤΕΣ ΧΑΡΤΙΝΕΣ

ΧΑΡΤΙ ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΕΩΣ

Πλήρης κατάλογος Εξοπλισμού