ΠΑΓΚΑΚΟΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ

Διεύθυνση: Κωνσταντινουπόλεως 115, 136 71, Αχαρνές
Τηλέφωνο: 2102442166, 2102442350
Fax: 2102467241

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ

ΥΛΙΚΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑΣ

ΥΛΙΚΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ

Πλήρης κατάλογος Εξοπλισμού