ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ (ημερήσια)

Διεύθυνση: Εγνατία 64, 546 24, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310232536, 2310240562
Fax: 2310243896

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

Πλήρης κατάλογος Εξοπλισμού