ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Γ. ΝΙΚΟΛΕΤΑ

Διεύθυνση: Χρυσολωρά 8, 121 32, Περιστέρι
Τηλέφωνο: 2105149563, 2105139389
Fax: 2105139389

ΚΛΑΣΕΡ - ΝΤΟΣΙΕ - ΑΛΜΠΟΥΜ

  • ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΧΡΥΣΟΤΥΠΙΕΣ

  • ΑΝΑΓΛΥΦΗ ΧΡΥΣΟΤΥΠΙΑ

Πλήρης κατάλογος Εξοπλισμού