ΠΑΣΚΑΛ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΕ

Διεύθυνση: Κ. Παλαμά 36, 143 43, Νέα Χαλκηδόνα
Τηλέφωνο: 2102589823
Fax: 2102589621

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ BARCODE

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΟΛΛΑΣ

ΥΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ

ΥΛΙΚΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΛΙΚΑ ΚΥΤΙΟΠΟΙΙΑΣ

ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Πλήρης κατάλογος Εξοπλισμού