ΠΑΣΠΑΤΗ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

Διεύθυνση: Οδυσσέως 10 Μυτιλήνη, 811 00, Μυτιλήνη
Τηλέφωνο: 2251022063, 2251029749
Fax: 2251029749

ΑΤΕΛΙΕ ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΚΥΤΙΟΠΟΙIΕΣ

ΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΑ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ

ΧΡΥΣΟΤΥΠΙΕΣ

Πλήρης κατάλογος Εξοπλισμού