ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΕΜ. & ΑΛΕΞ. ΕΕ

Διεύθυνση: Λεωφ. Κομνηνών 68, 713 07, Ηράκλειο
Τηλέφωνο: 2810227933
Κινητό: 6944631408
Fax: 2810229277

ΑΤΕΛΙΕ ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΑ

Πλήρης κατάλογος Εξοπλισμού