ΠΑΤΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Διεύθυνση: Πλατσούκα 16, 431 00, Καρδίτσα
Τηλέφωνο: 2441077280
Fax: 2441041840

ΑΤΕΛΙΕ ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ

  • ΧΑΡΑΞΗ ΜΕ LASER

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ

Πλήρης κατάλογος Εξοπλισμού