ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ

Διεύθυνση: Χλόης 92 & Ερμού, 144 52, Μεταμόρφωση
Τηλέφωνο: 2102892000, 8001112345
Fax: 2102847962

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΛΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΕΩΣ

Πλήρης κατάλογος Εξοπλισμού