ΡΗΓΑΣ Ε. ΑΒΕΤΕ

Διεύθυνση: Πειραιώς 5 & Κηφισού, 183 46, Μοσχάτο
Τηλέφωνο: 2104854000
Fax: 2104854101

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΘΕΡΜΟΤΥΠΙΑΣ - ΧΡΥΣΟΤΥΠΙΑΣ - ΟΛΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑΣ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΟΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Πλήρης κατάλογος Εξοπλισμού