ΣΕΒΑΣΛΙΑΝ ΧΡΙΣΤΑΚΟΥ ΥΙΟΙ ΟΕ

Διεύθυνση: 11ο χλμ. Π.Εθν.Οδού Θεσ/κης- Κιλκίς Τ.Θ. 1601, 570 08, Νεοχωρούδα
Τηλέφωνο: 2310785820
Fax: 2310785821

DATA ΚΑΡΤΕΣ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ CD - DVD

ΚΥΤΙΟΠΟΙIΕΣ

ΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΑ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡΙΘΜΗΣΗ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ

ΧΡΥΣΟΤΥΠΙΕΣ

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΝΤΥΠΩΝ

Πλήρης κατάλογος Εξοπλισμού