ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Σ. Γ. & ΥΙΟΣ ΔΙΑΔΟΧΟΙ ΟΕ

Διεύθυνση: Στουρνάρη 65 - Τ.Θ. 8190, 100 10, Αθήνα
Τηλέφωνο: 2105239854
Fax: 2105232979

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΧΑΡΤΟΥ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ

ΠΑΙΓΝΙΟΧΑΡΤΑ

ΥΛΙΚΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΥΛΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΕΩΣ

ΦΑΚΕΛΟΙ

Πλήρης κατάλογος Εξοπλισμού