ΣΤΕΡΓΙΔΗΣ ΑΕΜΕ

Διεύθυνση: Αναπαύσεως 72, 153 44, Γέρακας
Τηλέφωνο: 2108034130
Fax: 2108034132

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΤΥΠΟΥ

Πλήρης κατάλογος Εξοπλισμού