ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΙΚΗ - ΚΟΤΣΙΡΗ Π. ΑΕ

Διεύθυνση: Αλ. Παναγούλη 38, 142 31, Νέα Ιωνία
Τηλέφωνο: 2102774781, 2102779921
Fax: 2102710754

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΧΑΡΤΟΥ

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΑΡΤΟΥ

ΕΥΚΑΜΠΤΑ ΥΛΙΚΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

ΥΛΙΚΑ ΕΙΔΙΚΑ

ΥΛΙΚΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ

ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΜΟΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΥΛΙΚΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ

Πλήρης κατάλογος Εξοπλισμού