ΤΙΝΤΑ ΜΕΠΕ

Διεύθυνση: Ι. Παπαρηγοπούλου 15, 105 61, Αθήνα
Τηλέφωνο: 2103231265, 2103254613
Κινητό: 6932133568
Fax: 2103254613

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ

ΥΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ

ΥΛΙΚΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΥΛΙΚΑ ΚΥΤΙΟΠΟΙΙΑΣ

Πλήρης κατάλογος Εξοπλισμού