ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΕ

Διεύθυνση: 2ο χλμ. Κορωπίου-Μαρκοπούλου Λεωφ. Λαυρίου, 194 00, Κορωπί
Τηλέφωνο: 2106026250
Fax: 2106026216

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ - ΑΝΤΛΙΕΣ

ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Πλήρης κατάλογος Εξοπλισμού