ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΕ

Διεύθυνση: Α. Παπανδρέου Θέση Παληουργιά Παραλία Πατρών, 263 33, Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610527199, 2610527299
Fax: 2610526150

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ - ΑΝΤΛΙΕΣ

ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Πλήρης κατάλογος Εξοπλισμού