ΒΑΡΔΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Διεύθυνση: Χίου 17, 104 38, Αθήνα
Τηλέφωνο: 2105224197, 2105224833
Fax: 2108678989

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΩΝ

ΥΛΙΚΑ ΑΤΕΛΙΕ

ΥΛΙΚΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΥΛΙΚΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΟΤΥΠΙΑΣ

ΥΛΙΚΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΦΛΕΞΟΓΡΑΦΙΑΣ

Πλήρης κατάλογος Εξοπλισμού