ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΘΗΣ ΑΕ

Διεύθυνση: Χρ. Λαδά 40, 121 32, Περιστέρι
Τηλέφωνο: 2105715243, 2105735160
Fax: 2105738641

ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΑΡΤΟΥ

ΚΛΑΣΕΡ - ΝΤΟΣΙΕ - ΑΛΜΠΟΥΜ

ΥΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ

ΥΛΙΚΑ ΕΙΔΙΚΑ

ΥΛΙΚΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΥΛΙΚΑ ΚΥΤΙΟΠΟΙΙΑΣ

ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Πλήρης κατάλογος Εξοπλισμού