ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΚΕ

Διεύθυνση: Γ. Παπανδρέου 64, 546 55, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310420097, 2310412379
Fax: 2310411706

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Πλήρης κατάλογος Εξοπλισμού