ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ ΑΕ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Διεύθυνση: Πάροδος Ανατολικής Θράκης, 570 09, Καλοχώρι
Τηλέφωνο: 23107008237
Fax: 2310700832

ΑΤΕΛΙΕ ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

  • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΕΤΙΚΕΤΟΠΟΙIΕΣ

ΟΛΟΓΡΑΦΙΑ

ΦΛΕΞΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΧΡΥΣΟΤΥΠΙΕΣ

Πλήρης κατάλογος Εξοπλισμού