ΧΑΡΤΟΝΟΤΕΧΝΙΚΗ - CARTON PRESS

Διεύθυνση: Παλαιστίνης 12, 174 55, Άλιμος
Τηλέφωνο: 2109850353, 2109850393
Fax: 2109829674

ΚΥΤΙΟΠΟΙIΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΙΔΗ

ΦΛΕΞΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ

Πλήρης κατάλογος Εξοπλισμού