ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΑΕ

Διεύθυνση: Λεωφ. Αθηνών 31-33, 104 47, Αθήνα
Τηλέφωνο: 2105613101, 2105693240
Fax: 2105450863

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΧΑΡΤΟΥ ΜΟΝΟΣΑΤΙΝΕ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΧΑΡΤΟΥ ΣΕΛΟΥΛΟΖΗΣ

ΧΑΡΤΟΝΟΠΟΙIΕΣ

Πλήρης κατάλογος Εξοπλισμού