ΧΑΤΖΗΚΟΣΜΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ

Διεύθυνση: Δωδεκανήσου 21, 546 26, Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310540722, 2310538954
Fax: 2310548258

ΒΑΘΥΤΥΠΙΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΙΔΗ

ΤΣΑΝΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ

ΤΣΑΝΤΕΣ ΧΑΡΤΙΝΕΣ

ΦΛΕΞΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΧΑΡΤΙ ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΕΩΣ

Πλήρης κατάλογος Εξοπλισμού