ΧΑΤΖΗΚΟΣΜΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ

Διεύθυνση: Κωνσταντινουπόλεως 90, 691 00, Κομοτηνή
Τηλέφωνο: 2531033365
Fax: 2531032376

ΒΑΘΥΤΥΠΙΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΙΔΗ

ΤΣΑΝΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ

ΤΣΑΝΤΕΣ ΧΑΡΤΙΝΕΣ

ΦΛΕΞΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΧΑΡΤΙ ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΕΩΣ

Πλήρης κατάλογος Εξοπλισμού