ΧΗΜΕΙΟΧΑΡΤ ΑΕ

Διεύθυνση: Παναγίτσας Πλατάνας & Υψηλάντου 2, 177 78, Ταύρος
Τηλέφωνο: 2103459927, 2103467052
Fax: 2103471757

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΤΟΥ

ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Πλήρης κατάλογος Εξοπλισμού