Αναζήτηση

Έλεγχος Ποιότητας στην σύγχρονη Κυτιοποιία

Έλεγχος Ποιότητας στην σύγχρονη Κυτιοποιία

Οι σημερινές απαιτήσεις των πελατών της Κυτιοποιίας είναι ιδιαίτερα αυξημένες, και ο τομέας του Ποιοτικού Ελέγχου είναι από τους πρώτους που καλούνται να ανταποκριθούν. Αυτό ωθεί τις εταιρείες του χώρου να προχωρήσουν στον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής τους διαδικασίας, ενσωματώνοντας βαθμίδες Ποιοτικού Ελέγχου στις υπάρχουσες μηχανές παραγωγής.

Πέραν των ευρέως γνωστών -και εδώ και δεκαετιών διαθέσιμων- μεθοδολογιών, νέες τεχνολογίες κάνουν την εμφάνισή τους, προσφέροντας στις βιομηχανίες Γραφικών Τεχνών, Εκτυπώσεων και Συσκευασίας καινοτόμες εναλλακτικές λύσεις. Εκ των σημαντικότερων καινοτομιών είναι η χρησιμοποίηση της φωτογραφικής μεθόδου (τεχνολογία Machine Vision) στο σχεδιασμό και την υλοποίηση ολοκληρωμένων συστημάτων πλήρους Ποιοτικού Ελέγχου.  

Κάθε τεμάχιο παραγόμενου ή ημικατεργασμένου προϊόντος (π.χ. εκτυπωμένο φύλλο επί εκτυπωτικής ή κοπτικής μηχανής, κυτίο επί συρταροκολλητικής μηχανής κτλ), ελέγχεται με φωτογράφηση ενός ειδικού, έγχρωμου, μικρών διαστάσεων συμβόλου DATAMATRIX που εκτυπώνεται σε κρυφό σημείο (π.χ. στην «κόλληση») της συσκευασίας και αξιολόγηση των ποιοτικών του παραμέτρων με χρήση προηγμένων αλγορίθμων. Καθώς η φωτογράφηση εκτελείται σε ταχύτητες παραγωγής, η απόδοση της μηχανής δεν επηρεάζεται αρνητικά από την προσθήκη των νέων βαθμίδων.

Η συγκεκριμένη μεθοδολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πληθώρα διαφορετικών ελέγχων, όπως:

•    Έλεγχος Μείξης Κουτιού, Οδηγίας

•    Έλλειψη & Πιστότητα Χρώματος (Dot Gain, TVI, Τόνος, Ένταση)

•    Σύμπτωση Χρωμάτων (Μουαρέ)

•    Ευθυγράμμιση Κοπής – Εκτύπωσης (Θέση, Περιστροφή)

Η ίδια μεθοδολογία μπορεί να τροποποιηθεί και να χρησιμοποιηθεί και για άλλους εξειδικευμένους ελέγχους, όπως είναι η διακρίβωση γραφής Braille (OCR, Θέση, Περιστροφή, Συμμόρφωση με πρότυπο ECMA) και ο ποιοτικός έλεγχος Κόλλας (Παρουσία, Ποσότητα και σωστή Εναπόθεση).

Σημαντικό πλεονέκτημα της συγκεκριμένης μεθοδολογίας αποτελεί η εύκολη ενσωμάτωση σε μηχανές παραγωγής σχεδόν κάθε τύπου, ανεξαρτήτως παλαιότητας, καθώς η τοποθέτηση ενός τέτοιου συστήματος έχει ελάχιστες μηχανολογικές απαιτήσεις, οι οποίες μπορούν να ικανοποιηθούν χωρίς να υπάρχει ανάγκη για χρονοβόρες, πολυέξοδες και μη αναιρούμενες μετατροπές (π.χ. αποσυναρμολόγηση της μηχανής για να προστεθεί νέο τμήμα σε αυτήν).

Επιπλέον, η χρησιμοποίηση της φωτογραφικής μεθόδου στον αυτοματισμό ελέγχου παρέχει δυνατότητες που άλλες μέθοδοι αδυνατούν να προσφέρουν: για παράδειγμα, η αποθήκευση των φωτογραφιών των ελαττωματικών μονάδων σε ηλεκτρονικό αρχείο επιτρέπει τον εύκολο εντοπισμό της αστοχίας και την άμεση αντιμετώπισή της. Η δυνατότητα πρόσβασης από οποιαδήποτε υπολογιστή ή συσκευή (π.χ. tablets, smartphones κτλ) στο σύνολο των αποθηκευμένων στοιχείων επίσης προσφέρει χρηστικότητα που ποτέ πριν δεν υπήρχε διαθέσιμη.

Συνοψίζοντας, είναι προφανές ότι η ανάπτυξη νέων μεθοδολογιών προσφέρει καινούριες επιλογές και λύσεις για την αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες του χώρου. Συγκεκριμένα η χρήση τεχνολογιών Machine Vision και της φωτογραφικής μεθόδου, προσφέρει πληθώρα σημαντικών πλεονεκτημάτων που τη διαφοροποιούν έντονα από τις λοιπές μεθόδους ποιοτικού ελέγχου.

Κώστας Παπαδόπουλος kpapa@sensap.ch

Σχετικά άρθρα

email Marketing

Το Βιβλίο Γραφικών Τεχνών, με εμπειρία χρόνων στη δημιουργία και υλοποίηση εκστρατειών email marketing και με εργαλείο την πλέον ενημερωμένη βάση δεδομένων εντός του κλάδου των γραφικών τεχνών, είναι ο καλύτερος συνεργάτης σας για μια επιτυχημένη εκστρατεία email marketing.

Back to top